top of page
  • Writer's pictureArrow

Opdateringer til Citrix Partner program, Accelerate Rebate, og Partner Promotions for 2020


På Citrix Summit 2020 blev der annonceret justeringer og ændringer til Citrix Partner Program, Accelerate Rebate and Partner Promotions for 2020.


Læs mere herom på Global Partner Programs page i dit Partner SalesIQ!


Ændringer til Driven

Fra den 20. januar 2020 er Driven ændret fra en upfront discount til en backend rebate - udbetalt kvartalsvis.

Ny on-prem licensmodel

Citrix Cloud licensmodel = Citrix on prem licensmodel.


Tiering model kan nu også bruges on-prem i stedet for kun Cloud.


*Kunder kan i 2020 vælge om de vil købe ind på den nye tiering model eller bruge den ”gamle”: EASY, ELA eller GELA.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page