top of page
  • Writer's pictureArrow

Du kan stadig nå at komme hurtig på plads med en sikker og fleksibel hjemmearbejdsplads


Citrix forlænger BCP licenskampagnen med en måned

Nu forlænger Citrix køb af deres BCP-licenser til medarbejdernes remote secure opkobling til arbejdspladsen med en måned.


Business Continuity Plan (BCP) er en foranstaltning, der sikrer, at du som virksomhed kan fortsætte dit arbejde trods uforudsete hændelser, såsom naturkatastrofer, terror m.m.


Med de nye Citrix BCP-licenser kan virksomheder få hurtig adgang til ekstra kapacitet og licenser i en tidsbegrænset periode. Hertil er der nu også Citrix Virtual Apps and Desktop licenser til rådighed gældende i et år samt Citrix ADC licenser, som gælder helt ned til 3 måneder alt afhængig af kundens behov.


Læs mere i BCP-salgshåndbogen her eller på sitet: citrix.seismic.com.

3 views0 comments
bottom of page